Tag Archives: nhanhieudocquyen

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

đăng ký nhãn hiệu

1. Điều kiện, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Hệ thống Madrid – Cá nhân mang quốc tịch tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hệ thống […]