CÁC GÓI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

CƠ BẢN
2.500.000

Tư vấn miễn phí

Tra cứu sơ bộ miễn phí

Hoàn thiện hồ sơ

Hỗ trợ tư vấn hồ sơ Shopee, Lazada..

Thu và trả kết quả tại nhà miễn phí

Đăng ký

NÂNG CAO
3.000.000

Tư vấn miễn phí

Tra cứu sơ bộ miễn phí

Hoàn thiện hồ sơ

Hỗ trợ tư vấn hồ sơ Shopee, Lazada..

Thu và trả kết quả tại nhà miễn phí

Tối ưu hoá thời gian nhất có thể.

Đăng ký

TOÀN DIỆN
3.500.000

Tư vấn miễn phí

Tra cứu sơ bộ miễn phí

Hoàn thiện hồ sơ

Hỗ trợ tư vấn hồ sơ Shopee, Lazada..

Thu và trả kết quả tại nhà miễn phí

Tối ưu hoá thời gian nhất có thể.

Phản đáp trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có)

Đăng ký

CÁC GÓI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

CƠ BẢN
2.500.000

Tư vấn miễn phí

Tra cứu sơ bộ miễn phí

Hoàn thiện hồ sơ

Hỗ trợ tư vấn hồ sơ Shopee, Lazada..

Thu và trả kết quả tại nhà miễn phí

Đăng ký

NÂNG CAO
3.000.000

Tư vấn miễn phí

Tra cứu sơ bộ miễn phí

Hoàn thiện hồ sơ

Hỗ trợ tư vấn hồ sơ Shopee, Lazada..

Thu và trả kết quả tại nhà miễn phí

Tối ưu hoá thời gian nhất có thể.

Đăng ký

TOÀN DIỆN
3.500.000

Tư vấn miễn phí

Tra cứu sơ bộ miễn phí

Hoàn thiện hồ sơ

Hỗ trợ tư vấn hồ sơ Shopee, Lazada..

Thu và trả kết quả tại nhà miễn phí

Tối ưu hoá thời gian nhất có thể.

Phản đáp trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có)

Đăng ký