Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam [Cập nhập mới 06.2023]

1. Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Trong quá trình tư vấn chúng tôi hay gặp khách h

2. Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  • Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam
  • Cá nhân, tổ chức nước ngoài

” Dù đứng tên cá nhân hay tổ chức để đăng ký nhãn hiệu thì giá trị pháp lý đăng ký là như nhau. “

3. Vì sao nên đăng ký nhãn hiệu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *