Tag Archives: dang-ky-nhan-hieu

Đăng ký nhãn hiệu – Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “VÂN THỦY” cho sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì

đăng ký nhãn hiệu

Ngày 17/04/2023, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 647/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00129 cho sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. […]